Informacije o CPC kursu

Organizujemo CPC (Certifikat Profesionalne Kompetencije) kurseve koji se održavaju svake subote i nedjelje u Londonu.

Da biste postali vozač kamiona, autobusa ili gradskog, turističkog (ili slično) autobusa morate da:

-imate vozačku dozvolu
-da budete stariji od 18 godina, ali postoje i izuzeci
-da imate CPC vozački certifikat što je profesionalna vozačka kvalifikacija

Kome treba potpuni vozački CPC?

To treba da imate ako vam je glavni posao da vozite kamion, autobus ili gradski/turistički autobus.

Obično je potrebno da prođete 4 testa da biste ga dobili osim ako niste stekli prava u postojećem vozačkom iskustvu.

Kako da dobijete i zadržite vozački CPC?

-Prijavite se za privremenu licencu za kamion ili autobus
-Položite 4 testa da se kvalifikujete za CPC
-Pohađajte 35 sati periodične obuke svakih 5 godina da ostanete kvalifikovani

Treba da obnovite dozvolu za autobus ili kamion svakih 5 godina kad navršite 45 i svake godine kad navršite 65 godina.

Ako pohađate NVT kurs:

Ako pohađate odobreni Nacionalni kurs za stručno osposobljavanje (NVT) onda možete da profesionalno vozite 12 mjeseci bez polaganja vozačkog CPC-a, 2. i 4. dio.

Kome nije potreban cijeli CPC?

Nije potreban ako:

-ne želite da zarađujete vožnjom za život. Na primer, želite da vozite iz hobija ili da prevozite putnike ili nekomercijalnu robu za ličnu upotrebu
-vozite u nekim drugim specifičnim situacijama kao što je davanje vozila na unaprijed rezervisan godišnji test (MOT)

Više informacija imate na stranici https://www.gov.uk/become-lorry-bus-driver