Start

Pozivamo vas da se pridružite našim CPK (CPC) kursevima koji se održavaju subotom i nedjeljom u Vitamu, Eseks.
CPK ili CPC (Certifikat Profesionalne Kompetencije) je neophodna kvalifikacija za profesionalne vozače (kamiona, autobusa i mini autobusa).

Novi vozači dobijaju CPK prolazeći kroz niz početnih kvalifikacionih testova koji su teorijske kao i praktične prirode. Ovo je popraćeno sa 35 sati periodične obuke svakih 5 godina ukoliko želite da zadržite vozački CPK nakon tog perioda.

Međutim:

-Vozači kamiona (LGV - teška vozila) koji su dobili dozvolu (C, C1, C+E i C1+E) prije 10 septembra 2009 i
-vozači autobusa i PCV (vozila koja vrše prevoz putnika) koji su dobili dozvolu (D, D1, D+E i D1+E) prije 10 septembra 2008

NE treba da polažu testove nego samo da pohađaju 35 sati (gore spomenutih) u našem centru i to je sve.
Minimalna dužina obuke je 7 sati pa obično traje 5 dana, mada može da bude i brže obavljeno. Kad se školovanje završi, primićete KKV ili DQC (Kvalifikaciona kartica za vozača).

Vrlo je važno da NE vozite bez validnog certifikata. U takvim situacijama, vozač je odgovoran za kazne kao i za velike novčane kazne i/ili sprečavanje rada kao vozača. Od januara 2016. sve što treba da pohađate kurs je validna vozačka dozvola iz zemlje koja je dio Evropske unije.
Ipak, ako želite da zamijenite vozačku dozvolu onom iz Engleske onda je potrebno da preuzmete prazan D2 sa DVLA stranice.

https://forms.dft.gov.uk/order-dvla-forms/

Pažljivo popunite obrazac pa pošaljite na DVLA i oni će vam poslati nazad vašu BRITANSKU VOZAČKU DOZVOLU na adresu koju ste dali. Ako već imate ekvivalentni certifikat iz vaše zemlje koja važi u Evropskoj uniji (kod 95), možete takođe da je pošaljete na DVLA i nakon nekoliko dana poslaće vam i britansku vozačku dozvolu i DQC (Kvalifikaciona kartica za vozača).

Kurs traje 5 godina i mora da bude obnovljen ako želite da nastavite da vozite nakon tog perioda. Među svim onim koji nude ove kurseve, mi trenutno nudimo najnižu cenu.

Po završetku kursa pomažemo učesnicima da nađu posao u Londonu i obližnjim mjestima.

Ako imate pitanja, javite nam se na broj: 0747 934 19 66


Upozorenje! Važno!

Da li ste znali? U Britaniji nije moguće voziti bez kvalifikacione kartice za vozača. Mogu da vas kazne s novčanom kaznom od 1 000 funti ako vozite bez toga.